9,675.00 KM

Opis

Toplotne pumpe su uređaji s vrlo visokim iskorištenjem, koji energiju crpe iz okoliša. Energija koju crpi toplinska pumpa priroda daje potpuno besplatno te od 1 kW električne energije daje 3 do 5 kW toplinske energije. Neovisna je o fosilnim gorivima i doprinosi smanjenju CO2 , te tako doprinosi očuvanju prirode. Osim grijanja i tople vode mogu i hladiti, što je velika prednost u odnosu na tradicionalne sustave grijanja. Nema potrebe za izgradnjom dimnjaka, a za instalaciju je potreban samo 1 m2.

Split izvedba

Toplotna pumpa se sastoji od vanjske i unutarnje jedinice. U unutarnjoj jedinici su ugrađeni cirkulaciona pumpa, elektro grijač i ekspanziona posuda.

Radna temperatura od -25°C do 45°C

Dvostepeni rotacioni kompresor sa poboljšanom tehnologijom ubrizgavanja, radi stabilno na temperaturama do -25°C.

Veća učinkovitost grijanja

Radi uštede energije, automatski prebacuje u način rada s nižom frekvencijom kada temperatura dosegne zadanu vrijednost.