Uređaji se testiraju i isprobavaju prije slanja tako da je mogućnost reklamacije veoma mala. Ukoliko ipak dodje do potrebe za reklamacijom, kupac je dužan obavijestiti DADIĆ PROMET d.o.o. ili najbliži ovlašteni servis.